Vormen van hulp

In mijn praktijk help ik mensen met psychische klachten zoals somberheid, angst, trauma, burn-out, rouw en verlies, autisme (ASS) en ADHD. Daarvoor bied ik verschillende vormen van hulp:

 

ACT

Acceptance en Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van gedragstherapie. De oefeningen uit het ACT-model zorgen dat je psychologisch flexibeler wordt. Daardoor kun je makkelijker omgaan met de grillen van het leven. ACT helpt je om te (blijven) doen wat echt belangrijk voor je is.

 

EMDR

Met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) behandel ik de gevolgen van een gebeurtenis, die een te grote impact op je heeft gehad. Wanneer het je niet lukt om een gebeurtenis als een ongeluk of geweld te verwerken, krijg je psychische klachten.

Herinneringen aan de gebeurtenis blijven zich opdringen, je hebt nachtmerries of schrikreacties of je wilt bepaalde plaatsen of gebeurtenissen liever vermijden. Dan kan EMDR helpen.

 

Farmacotherapie

Het behandelen van je psychische klachten met medicatie heet ‘farmacotherapie’. Farmacotherapie kan helpen om je klachten te verminderen én zorgen, dat andere vormen van therapie beter aanslaan. Daarom is deze vorm van therapie bijna altijd ondersteunend: je krijgt tegelijkertijd ook andere vormen van therapie.

 

Running therapie

Dit is (hard)looptherapie: we gaan (hard)lopen! Zo verbeteren we niet alleen je lichamelijke, maar ook je psychische conditie. Regelmatig wandelen of rennen helpt om je somberheid, je angst of stress te verminderen.

 

Behandeling bij ASS en ADHD

Autisme en ADHD gaan niet over. Maar je hébt autisme of ADHD - en je bént het niet. Daarom gaan we in deze behandeling op zoek naar uitleg over jouw probleem en naar de manier waarop je er zo prettig mogelijk mee kunt leven. Zo leer je om minder te piekeren of minder last te hebben van angst of somberheid. Je krijgt steeds meer inzicht in je beperkingen en je kwaliteiten: wat vind je moeilijk en wat kun je goed? Dat helpt om te voorkomen dat je overprikkeld raakt.

 

Hulpverlening met paarden

Paarden zijn goede en bijzondere hulpverleners. Daarom zet ik in mijn praktijk graag paarden in. Een paard is altijd in het hier en nu en heeft geen oordeel. Het is er gewoon… Zo kan een paard je helpen om je bewust te worden van hoe je je voelt en gedraagt. Dat is fijn wanneer je moeilijk bij je gevoel kunt komen, je veel nadenkt of niet graag praat.

Voor wie niet?

Het is goed om te weten waar je goed in bent, maar ook om duidelijk te zijn over wat je niet goed kunt. Daarom kan ik in onderstaande gevallen geen hulp bieden:

  • Als er sprake is van eetproblematiek
  • Als er sprake is van suïcidaliteit
  • Als er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek
  • Als er sprake is van ernstige psychische problemen die aanpak door een team van hulpverleners vraagt
  • Als er sprake is van problematiek op het gebied van forensische zorg
  • Als er sprake is van een klinische zorgvraag (wanneer je regelmatig opgenomen moet worden of een time-out nodig hebt)
  • Als je jonger bent dan 18 jaar